चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

रविवार, ७ नोव्हेंबर, २०१०

 चारोळी- १७

चिमणा-चिमणीचं छोटसं घरटं प्रेमाचं,
असेना का फक्त सुक्या काड्यांचं...
इथेच पिल्लांना बाळकडू मिळतं
खुल्या आसमानाला कवेत घेण्याचं!


Next previous home