चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

रविवार, २० मार्च, २०११

 चारोळी- २६

रंगांच्या या दिवशी तुझ्या ह्रदयावर रंगलेला
एकच तो रंग प्रेमाचा , मन मोहून घेतो...
आणि सप्तरंगात रंगलेला इंद्रधणू सुद्धा मग,
पावसातही तुझ्यासमोर अगदी कोरडाच दिसतो!

Next previous home