चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

मंगळवार, ४ जानेवारी, २०११

 चारोळी- २२

हात तुझा हातात घेऊन, 
मी नविन वर्षात पाऊल ठेवलं...
या वर्षाचच नाही, तर पुर्ण जिवणाचं स्वप्न
मग मी तुझ्या चमकदार डोळ्यांमध्ये पाहिलं!Next previous home