चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

बुधवार, १३ ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- ७

आरशाने माझ्याकडे एक तक्रार केली,
म्हणाला आजकाल ती स्वतःकडे बघूनच लाजते,
आणि ती म्हणते इश्श.. स्वतःच कुठे?
डोळे माझे असतात, पण नजर मात्र तुझीच असते!Next previous home