चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

रविवार, १० ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- ५

हळूच आणि मधाळ तिचं बोलणं,
वेड लावून जातं तिचं गोड हसणं,
कुठेतरी माझच नशिब चांगलं आहे,
हेच तिचं माझ्या आयुष्यात येऊन सांगण!  


Next previous home