चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

रविवार, २४ ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- १३


पाहिलं होतं बागेत मी काल,
एकाकी तू विचारमग्न असतांना...
आणि नाजूक सप्तरंगी फुलपाखराला,
बेधुंद होऊन तुझ्या भोवती बागडतांना! 
Next previous home