चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

बुधवार, १३ ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- ८

अचानक आलेल्या या पावसात
अचानक आलेली तुझी आठवण...
घट्ट मिटलेल्या माझ्या पाणावलेल्या डोळ्यात
करून दिलेल्या मधूर क्षणांची तु साठवण!
Next previous home